Projekty

Audyty




Flagowym projektem Fundacji jest przeprowadzanie audytów i certyfikacji procedury antyplagiatowej na polskich szkołach wyższych. We współpracy z firmą Plagiat.pl eksperci Fundacji wykonują kompleksową analizę skuteczności stosowanych procedur związanych z weryfikacją prac dyplomowych. Celem badania jest ponadto znalezienie rozwiązań optymalizujących pracę z systemem antyplagiatowym, uwzględniających specyfikę uczelni oraz pozwalających zapewnić najwyższą jakość kształcenia. Efektem przeprowadzanej analizy jest Raport oraz certyfikat Educatio Qualis, świadczący o tym, że uczelnia spełnia najwyższe standardy w zakresie ochrony oryginalności pisemnych prac dyplomowych i aktywnie realizuje politykę ochrony własności intelektualnej. Fundacja może wykonać również inne audyty procedur obowiązujących w polskich szkołach wyższych.

Konferencje Naukowe




Fundacja Bergsona wspiera organizację konferencji naukowych dotyczących szkolnictwa wyższego. Szczególnie bliskie tematycznie Fundacji są wydarzenia dotyczące podnoszenia jakości kształcenia. Najbliższe wydarzenie współorganizowane przez Fundację Bergsona to konferencja naukowa na temat profesjonalizacji kadry akademickiej oraz stosowania przez uczelnie procedur ochrony antyplagiatowej.