O Fundacji

Misja Fundacji BergsonaMisją Fundacji im. Henriego Bergsona jest poprawa jakości kształcenia w Polsce. Fundacja jest organem doradczym i kontrolnym w kwestiach stosowania procedury antyplagiatowej w szkołach wyższych. Fundacja angażuje się również w inicjatywy związane z ochroną praw autorskich i jakością szkolnictwa polskiego.


PatronPatronem Fundacji jest francuski filozof Henri Bergson, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Uważany jest on za twórcę intuicjonizmu. Opublikował cztery główne dzieła: "O bezpośrednich danych świadomości", "Materia i pamięć", "Ewolucja twórcza" oraz "Dwa źródła moralności i religii". Znajdują one oddźwięk w wielu dziedzinach oprócz filozofii: filmie, literaturze, neuropsychologii i innych.