Strona Główna

Witamy na stronie Fundacji im. Henriego Bergsona!

Ksiazka

Fundacja powstała, aby wspierać szkoły wyższe, instytucje i wszelkie podmioty przyczyniające się do poprawy jakości kształcenia w Polsce. Eksperci Fundacji m.in. przeprowadzają audyty procedur na uczelniach i organizują wydarzenia mające na celu propagowanie idei poszanowania praw autorskich. Fundacja przygotowuje opracowania naukowe dotyczące stanu profesjonalizacji polskich szkół wyższych.